Missie & Visie

Ons project ‘Keur Tippi’ richt zich op vrouwen uit het Senegalese Mbour. Nog heel vaak krijgen meisjes hier weinig onderwijs en hebben ze weinig kennis van de officiële taal Frans. Ze worden snel ingeschakeld in het huishouden en zijn ook later vaak heel afhankelijk van hun partner. Het doel van ons project is dan ook het versterken van hun maatschappelijke positie door hen op een laagdrempelige manier een brede waaier aan vormingen aan te bieden.

Door het systeem van peters en meters en subsidies kunnen meisjes die op 1 of andere manier uit het onderwijs gevallen zijn met weinig inschrijvingsgeld onderwijs volgen en zo ook een vaardigheid leren.

De opleiding richt zich niet alleen op het leren lezen en schrijven en het aanleren van de Frans taal. Keur Tippi wil graag ook een ruimere impact hebben door hen ook een vaardigheid aan te leren die hen in staat kan stellen om zelf geld te verdienen. Zo krijgen ze lessen naaien en breien. In de Senegalese cultuur wordt veel aandacht besteed aan uiterlijk en mooie perfect aangepaste kledij. Dit is dan ook een beroep dat hier belangrijk is.

Naast de lessen Frans en naaien, wordt er bij Keur Tippi ook aandacht geschonken aan vormingen die de meisjes versterken in hun zijn. Zo worden er lessen gegeven rond anticonceptie, seksualiteit, hygiëne, weerbaarheid,…

In het laatste jaar wordt hen ook aangeleerd hoe men kan ondernemen, hoe een basis boekhouding werkt, etc.

De dagelijkse werking van de school is in handen van Senegalezen. Alle lesgevers zijn lokale leerkrachten, het secretariaat wordt gedaan door een oud leerling en er zijn dichte contacten met het ministerie van onderwijs.

Met Keur Tippi streven we ernaar dat de school duurzaam en zoveel mogelijk zelfbedruipend wordt. Het ultieme doel is dat er geen middelen meer nodig zijn vanuit België en de school zelf kan voorzien in zijn eigen behoeften door zelf voldoende inkomsten te genereren. Momenteel is de school nog afhankelijk van giften uit België, maar er worden stappen gezet om hen mee op pad te helpen om zelf inkomsten te verkrijgen door bv. producten te produceren, het gebouw efficiënt in te zetten,…


Werking in België

Vanuit België werken wij met een team om de toekomst van Keur Tippi te garanderen. Wij rekenen hiervoor op vrijwilligers, maar ook op uw steun! Hieronder kunt u de verschillende onderdelen van onze werking vinden.
Bestuur & vrijwilligers

Eénmaal per jaar vindt de algemene vergadering plaats. Hoofdpunten in de algemene vergadering zijn de begroting, de realisaties van het afgelopen jaar en de planning naar de toekomst toe. Hier worden dus de krijtlijnen uitgezet voor de toekomst van ons project.

Deze bijeenkomst wordt door de raad van bestuur en de toegetreden leden bijgewoond, daarnaast zijn ook de vrijwilligers hartelijk welkom.

Onze organisatie is voor haar werking volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. We stellen met andere woorden geen mensen te werk, maar kunnen wel een beroep doen op enthousiaste en gedreven vrijwilligers die zich op een professionele wijze inspannen.

Motivatie en engagement zijn van het grootste belang, andere vaardigheden zijn een leuke extra!
Ben jij geprikkeld om je samen met ons in te zetten voor het project Keur Tippi? Aarzel dan niet om contact op te nemen!

Meter-/Peterschap

Meer info volgt.

Inleefreizen

Meer info volgt.

Partners

vzw Kontinenten
Ons project wordt eveneens ondersteund door vzw Kontinenten uit Brugge, waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten en die eveneens verantwoordelijk is voor het uitschrijven van fiscale attesten voor ons project.

Provincie West-Vlaanderen
De Provincie West-Vlaanderen is voor ons een heel belangrijke partner: in eerste instantie bieden zij financiële ondersteuning aan ons project aan de hand van subsidieaanvragen.
Daarnaast beiden zij ook een tal van vormingen en info-sessies aan i.v.m. wereldburgerschap. 

Uitwisselingen met Vives-studenten

Meer info volgt.

Nieuwsbrieven

Op het einde van elk jaar wordt een nieuwsbrief verstuurd naar iedereen die zich hiervoor interesseert. Hierin worden verwezelijkingen van het voorbije jaar vermeld en doelen van het komende jaar. Via deze manier worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden.

Werking in Senegal

Hieronder vindt u de werking in Senegal, en een korte beschrijving van hoe Keur Tippi nu juist tot stand kwam.
Korte geschiedenis

Meer info volgt.

Vormingsinstituut

Meer info volgt.

Campus Hub

Meer info volgt.

Stage Api Afrique

Meer info volgt.

Provincie West-Vlaanderen
Kontinenten
4de pijler

AI Website Builder